SEO ORDLISTA DEL 2

Detta är den andra delen av en serie inlägg som jag skriver för att lista dom vanligaste orden och definitionerna som man oftast hör i branschen för sökmotoroptimering. Jag hoppas att du som läser denna alfabetiska listan kommer få nytta av den på något sätt.

Ni kan läsa den första delen här: SEO ordlista del 1

H

Heading (Rubrik)

Rubrik-taggar (H1-H6) separerar innehåll i sektioner, baserat efter hur viktigt det är,med H1 som den viktigaste och H6 är minst viktig. Rubrik-taggarna ska användas naturligt och bör innehålla ditt mål-nyckelord, där det är relevant, kan medföra en liten SEO-fördel.

Headline (Huvudrubrik)

En H1-tagg

Huvudterm

Ett populärt sökord med hög sökvolym som vanligtvis är svår att ranka för. “Även känt som: Huvudord, Short-Tail”

Hidden Text (Gömd text)

Text som inte kan ses av en användare som är avsedd att manipulera sök rankningar genom att ladda webbsidor med innehållsrika sökord och innehåll. Denna teknik är emot Googles riktlinjer för webbansvariga och kan resultera i en manuell åtgärd. Till exempel:

 • För litet innehåll att läsa.
 • Samma teckenfärg som bakgrunden.
 • Att använda CSS för att gömma innehållet med olika tekniker.

Hilltop Algoritm

Inverkan av HITS-algoritmen, och lades till Googles algoritm i 2003, Hilltop tilldelade “expert” status till vissa webbplatser eller webbsidor där det publiceras om ett specifikt ämne som också länkar till icke-associerade sidor om det ämnet.

HITS Algoritm

Hyperlänk-inducerad ämnesökning är en länkanalysalgoritm som bedömer ett värde som inte bara är baserat på innehåll och inkommande länkar (myndigheter), men även dess utgående länkar (nav).

Homepage

Standard- eller introduktionswebbsidan, till en webbplats.

.htaccess File

En serverkonfigurationsfil som kan användas för omskrivning och omdirigering av webbadresser.

HTML

Står för Hypertext Markup Language. HTML-taggar är specifika kodelement som kan användas för att förbättra din SEO’s effektivitet på webbsidor och webbplatser.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol är hur data överförs från en datorserver till en webbläsare

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure använder ett Secure Sockets Layer (SSL) står för att kryptera data överförd mellan en webbplats och en webbläsare. HTTPS är en mindre rankingfaktor i Google.

Hub Page (Nav sida)

En auktoritativ central resurs (t.ex. sida eller artikel), dedikerad till ett specifikt ämne (nyckelord), som kontinuerligt uppdateras och kopplas till, och länkar också till relevanta webbsidor.

I

Inlänk

En länk till en webbsida som kommer från en extern webbplats. Till exempel,om Convertial skulle länka till Google, så skulle det räknas som en inkommande länk på Googles sida om Google skulle länka till Convertial, det skulle vara en inkommande länk på convertial’s sida.

Index

Den databas sökmotorer använder för att lagra och hämta information som samlades under indexprocessen av webbsidor.

Indexerbar

Hur lätt en sökmotors bot kan förstå och lägga till en webbsida till dess index.

Indexerad Sida

En webbsida som har upptäckts av en sökrobot och har lagts till i ett sökmotorindex och kan visas i sökresultat för relevanta frågor.

Informativ Arkitektur

Hur en webbplats är organiserad och hur olika innehåll och navigeringelement finns på webbsidor.

Informationsinhämtning

Processen med att söka efter information (t.ex. text, bilder, video) frånen stor databas och sedan presentera den mest relevanta informationen till en slutanvändare.

Intern Länk

Se: Webbplatsnavigation

IP-address

En Internetprotokolladress. IP-adresser kan vara:

 • Delade: Många webbplatser delar en adress inom en server eller en grupp servrar (t.ex. virtuell hosting).
 • Dedikerade: När en webbplats har sin egen adress.

Innehåll

 • Ord, bilder, videos eller ljud (eller någon kombination av dessa) som förmedlar information som är avsedd att distribueras till och konsumeras av besökare.
 • En av de två viktigaste rankingfaktorerna för Google (längs med länkar). Sökmotorer vill belöna innehåll som är användbart, informativ, värdefull, trovärdig, unik och engagerande med bättre trafik och synlighet.

J

JavaScript (JS)

Ett programmeringsspråk som gör det möjligt att infoga dynamiskt innehåll, länkar, metadata eller andra element på webbplatser. JavaScript kan potentiellt göra det svårt för sökrobotar att spindla och indexera webbsidor och öka den tid det tar för webbsidan att ladda för användare.

K

Klickbete

Innehåll som är utformat för att locka andra att klicka, typiskt avsiktligt vilseledande i rubriker, så utgivare kan tjäna reklamintäkter.

Katalog

En lista över webbplatser, vanligtvis åtskilda av relaterade kategorier och upprätthålls av mänskliga redaktörer. Beroende på katalog, så kan inkludering kan vara gratis eller betalt. Tidigare var länkar från kataloger högt eftertraktade (t ex DMOZ), vilket ledde till omfattande missbruk och övergripande nedvärdering av denna typ av länkbyggnad.

Korrelation

I vilken utsträckning ett förhållande finns mellan två eller flera element. Används ofta i SEO-forskning för att dra slutsatser av variabler på sökrankningar på grund av algoritmens svarta lådegenskaper. Kom alltid ihåg dock att korrelation ≠ orsakssamband.

Klickfrekvens

Hastigheten (uttryckt i procent) där användare klickar på ett organiskt sökresultat. Detta beräknas genom att dividera det totala antalet organiska klick på det totala antalet visningar och multiplicerar sedan med 100.

Konkurrens

Det finns två typer av konkurrens:

 • Direkt konkurrens: Företag som säljer liknande produkter och / eller tjänster, som tjänar samma behov och riktar sig till en liknande publik både online och offline.
 • SEO konkurrenter: Företag som konkurrerar för samma nyckelord och organiska sökningar på synlighet, men med olika produkter eller tjänster som adresserar olika behov och / eller målgrupper.

Konvertering

När en användare slutför en önskad åtgärd på en webbplats. Exempel på omvandlingar inkluderar:

 • Genomför ett köp.
 • Lägger till varor i en varukorg.
 • Slutför en blankett (t ex begära en demo, registrera för ett webinar / händelse).
 • Hämtar premium innehåll (t.ex. ebook).
 • Registrerar sig för ett nyhetsbrev
 • Videovyer.

Konverteringsgrad

Hastigheten (uttryckt i procent) på vilken en webbplats användare slutför en önskad åtgärd. Detta beräknas genom att dividera det totala antalet omvandlingar via trafik, multiplicera sedan med 100.

Kundresa

Alla de potentiella ögonblicken (eller beröringspunkter) där en utsiktspunkt förutsätts för eller engagerar sig i ett varumärke. Alla dessa interaktioner är utformade för att så småningom övertyga, påverka och konvertera dom utsikterna att bli kund, eller abonnent.

Kunskapsgraf (Knowledge Graph)

En företagsdatabas som Google använder för att presentera fakta och information om människor, platser och saker (t.ex. enheter) – och deras anslutningar – i en kunskapspanel eller karusell överst i sökresultatet om relevanta frågor.

Kunskapspanel (Knowledge Panel)

Ett element som visas överst på, eller på höger sida (endast på dator), av sida 1 på Googles sökresultat för relevanta frågor. Den här panelen innehåller fakta och information om människor, platser och saker, såväl som länkar till relaterade webbplatser eller Google-sökningar.

KPI (Key Performance Index)

Står för nyckeltal. En mätmetod företag att använda för att bedöma om marknadsföring och affärsmål, mål,och mål som uppnås.

L

Landningssida

 • En webbsida som besökare kan navigera till.
 • En fristående webbsida som är utformad för att fånga upp leads eller generera omvandlingar.

Latent semantisk indexering (LSI)

En informationshämtningsmetod som är utformad för att hjälpa sökmotorer att identifiera det rätta sammanhanget av ett ord. LSI spelar inte någon användbar roll i SEO idag.

Lead

En person som kanske eller inte är intresserad av din produkt (er) och /eller service (er). Ett lead delar om den vill sin e-postadress (och vanligtvis annan personlig eller kontaktinformation) i utbyte mot något de anser är av värde från webbplatsen.

Länk

En koppling mellan två webbplatser byggd med hjälp av HTML-kod. En länk gör det möjligt för användare att navigera mellan webbplatser, sociala nätverk och appar. länkar spelar en viktig roll i hur sökmotorer utvärderar och rankar webbplatser.

Länkbete

Medvetet skapat innehåll som är tänkt att ta tag i människors uppmärksamhet och attrahera länkar från andra webbplatser.

Länkbygge

En process som är utformad för att få andra betrodda och relevanta webbplatser att länka till din webbplats för att förbättra din organiska sökrankning och synlighet.Länkbyggnad kan göras genom till exempel:

 • Nå ut och fråga olika bloggare, influencers, och webmasters.
 • Att attrahera redaktionella länkar naturligt genom att publicera olika typer av högkvalitativt eller sensationellt innehåll.
 • Betala för dem. Till exempel kan du få länkar via sponsrat innehåll, betalda recensioner eller betala för en viss typ av länkar för att visas på en annan webbplats. Dock är det värt att tänka på att detta ses som ett brott emot Googles riktlinjer för webbansvariga.
 • Skapa relationer och partnerskap.
 • Manuellt. Till exempel länkar du samman olika webbplatser du hantera eller äger, eller lägga till din webbplats till online kataloger. Det senaste kan ses som en gråzon för Googles riktlinjer för webbansvariga.

Länkvärde (Link Equity)

Värdet av inkommande länkar, vad gäller relevans, auktoritet och förtroende.

Länkfarm

När en grupp webbplatser länkar till varandra brukar de använda automatiska program, i hopp om artificiellt ökande sökrankningar. Detta är en spam- taktik. “Även känt som: Länknätverk, Bloggnätverk och Privata bloggnätverk”.

Länkkraft (Link Juice)

En term som mest används i branschen mellan branschfolk. “Mest känt som: Auktoritet eller Pagerank”.

Länkprofil

Varje typ av länk som pekar på en viss webbplats. Kvaliteten på webbplatsens länkprofil kan variera stort beroende på hur de var förvärvade och hur ankartexten används.

Länkhastighet

Hur snabbt (eller långsamt) en webbplats samlar länkar. En plötslig ökning i länkhastighet kan potentiellt vara ett tecken på spam, eller så kan det bero på viral marknadsföring eller något nyhetsvärt (antingen avsiktligt eller oavsiktligt).

Loggfil

En fil som registrerar användarens information, t.ex. IP-adresser, typ av webbläsare, internetleverantör (ISP), datum / tidstämpel, refererande /utgångssidor och antal klick.

Loggfilanalys

Processen att utforska data i en loggfil för att identifiera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens rörelse runt webbplatsen, samla demografisk information och förstå hur sökrobotar spindlar på webbplatsen.

Long-Tail sökord

 • Mycket specifika ord för flera ordtermer som ofta visar högre konverteringsintention.
 • Mindre populära sökord som har låg sökvolym men som är vanligtvis lättare att ranka för.

M

Maskininlärning

En delmängd av artificiell intelligens där ett system använder data för att lära sig och justera en komplex process utan mänsklig intervention.

Manuell åtgärd

Google’s term för straff. Google kommer att göra manuell åtgärd på en webbplats efter en mänsklig granskare (dvs. en Google-anställd) manuellt granskar en webbplats för att bekräfta om den har misslyckats följa Googles riktlinjer för webbansvariga. Straffade webbplatser kan antingen bli nedvärderade eller bli borttagna helt från sökresultaten. Manuella åtgärder kan utvärderas till hela webbplatsen eller bara vissa webbsidor.

Metabeskrivning

En etikett som kan läggas till i avsnittet “head” i ett HTML-dokument. Det fungerar som en beskrivning av en webbsidas innehåll. Det här innehållet används inte i rankningsalgoritmer, men visas ofta som “snippet” som visas i sökresultaten. Noggranna och engagerande beskrivningar kan öka organisk klickfrekvens.

Meta Keywords

En etikett som kan läggas till i avsnittet “head” i ett HTML-dokument. Att lägga till en massa nyckelord här hjälper inte din rankning – sökmotoralgoritmer har ignorerat den här taggen för rankningsändamål i flera år på grund av missbruk (i form av nyckelordsfyllning).

Metataggar

Information som visas i HTML-källkoden för en webbsida för att beskriva dess innehåll till sökmotorer. Titel-taggen och metabeskrivning är de vanligaste typerna av metataggar i SEO.

Mätning (Metric)

Ett sätt att mäta aktivitet och prestanda för att kunna bedöma framgången(eller brist på det) av ett SEO-initiativ.

N

Nyckelord (sökord)

Ordet, orden eller frasen som en SEO-konsult eller marknadsförare har som mål för att matcha och rangordna för vad användarna söker efter. Ord som används på webbsidor kan hjälpa sökmotorer bestämma vilka sidor som är mest relevanta för att visa i det organiska resultat när en sökare går in på en fråga. Nyckelord representerar vanligtvis ämnen,idéer eller frågor. “Även känt som: Sökfras”

Nyckelordskannibalisering (Keyword Cannibalization)

En typ av självkonkurrens som uppstår när flera sidor från en webbplats rankar för samma fråga på en SERP. Detta kan leda till en lägre CTR, minskad auktoritet och lägre konverteringshastighet än att ha en konsoliderad webbsida som rankas bra.

Nyckelordstäthet (Keyword Density)

Hur ofta ett ord eller en fras visas i innehållet på en webbsida.I bästa fall är detta obevekliga koncept föråldrat, om det ens någonsin varit viktigt för sökmotorer. Det finns ingen idealisk procentandel som hjälper en webbsida ranka bättre.

Nyckelordsforskning (Keyword Research)

Processen att upptäcka relevanta ämnen, ämnen och villkor sökare söker på i sökmotorer, såväl som volymen och konkurrensnivå av dessa villkor. Denna praxis är möjlig med en mängd olika verktyg som är både gratis och kostar en summa. “Även känt som: Sökordsanalys”

Nyckelordsfyllning (Keyword Stuffing)

Lägga till irrelevanta nyckelord eller upprepa nyckelord utöver vad som är naturligt, till en webbsida i hopp om att öka sökrankningen. Denna Spam-taktiken strider mot Googles riktlinjer för webbansvariga och kan resultera i en manuell åtgärd.

Naturlig länk

See: Redaktionell länk

Negativ SEO

En sällsynt men skadlig praxis där webspam tekniker används vid att skada sökrankningen på en annan webbplats, vanligtvis en konkurrent.

Nisch

Ett specifik marknad eller ett intresseområde som består av en liten grupp högt passionerade människor.

Noarchive-tagg

En mettagg som säger att sökmotorer inte ska lagra en cachad kopia av din sida.

Nofollow Attribut

En metatagg som säger att sökmotorer inte ska följa en specifik utgående länk. Detta görs i fall där en webbplats inte vill bistå auktoritet till en annan webbsida eller eftersom det är en betald länk.

Noindex Tagg

En metatagg som säger att sökmotorer inte ska indexera en viss webbsida i dess index.

Nosnippet Tagg

En metatagg som säger att sökmotorer inte ska visa en beskrivning med din lista.

“(not provided)”

Efter att sökmotorerna flyttatde över till säkra sökningar (SSL) under 2011, så har viss sökordsdata tagits bort från Google Analytics, ersatt med “(not provided)” -vilket gör det omöjligt att veta vilka frågor som var ansvariga förbesökare att hitta en webbplats.

O

Off-Page SEO

Efterfrågan, generering och varumärkesmedvetenhet med aktiviteter som äger rum utanför en webbplats. Förutom länkuppbyggnad kan kampanjpromotik so, inkluderar social media marknadsföring, innehåll av marknadsföring, e-postmarknadsföring,influencer marknadsföring och till och med offline marknadsföringskanaler (t.ex. TV, radio,affischtavlor ).

On-Page SEO

Dessa aktiviteter sker på en webbplats. Förutom att publicera relevant, högkvalitativt innehåll. SEO på sidan innehåller optimering av HTMLkod (t.ex. titeltaggar, metataggar), informationsarkitektur, webbplatsnavigering och URL-struktur.

Organiska sökresultatet

De naturliga eller obetalda listorna som visas på en SERP. Organiska sökresultatet, som analyseras och rankas av algoritmer, är utformade för att ge användarna det mest relevanta resultatet baserat på deras fråga.

Ensam sida (Orphan page)

Varje webbsida som inte är länkad till av andra sidor på den webbplatsen.

P

PageRank

Enligt Google: “PageRank är måttet på vikten av en sida baserad på inkommande länkar från andra sidor”. I enkla termer, varje länk till en sida på din webbplats från en annan sida läggs till på din webbplats Pagerank. Inte alla länkar är lika. “Algoritmen namngavs Google’s grundare Larry Page. Pagerank används inte längre i samma utsträckning som förr.

Sidhastighet

Den tid det tar för en webbsida att ladda helt. Sidans hastighet är en rankningsfaktor.

Sidvisning

När en webbsida är laddad i en webbläsare.

Betalt sök

Betala-per-klick annonser som visas ovan (och ofta nedan) organiska resultatet på sökmotorer.

PBN

Privat bloggnätverk. “Se även: Länkfarm”

PDF

Står för Portable Document Format-fil. PDF-filer kan innehålla text, bilder,länkar, videor och andra element.

Straff

“Se: Manuell åtgärd”

Persona

En fiktionaliserad representation av en idealisk webbplatsbesökare eller kund- Demografi, beteende, behov, motivationer och mål – allt baserat på faktiska data.

Personalisering

När sökmotorer använder sökhistorik, webbläsarhistorik, plats, och relationer för att skapa en uppsättning sökresultat skräddarsydda till specifika användare.

PHP

Hypertext Preprocessor är ett skriptspråk som ofta används för att skapa dynamiskt innehåll på webbsidor.

Piratkopiering

Sökmotorer syftar till att minska innehållet i organiska sökningar som kränker upphovsrätten. Google introducerade ett filter under 2012 som minskar synligheten hos webbplatser rapporterade för många DMCA-relaterade förfrågningar.

Pogo-sticking

När, efter att man har skrivit in en fråga, studsar en sökare fram och tillbaka mellan en SERP och sidorna som anges i dessa sökresultat.

Position

“Se: Rank i nästa inlägg”

PPC (Pay Per Click)

En typ av reklam där annonsörer debiteras ett visst belopp (vanligtvis bestämd av bud, relevans, kontohistorik och konkurrens) varje gång en användare klickar på annonsen. Kombinera PPC och SEO kan resultera i mer SERP resultat, klick och konverteringar. Även PPC data kan vara bra för information om din SEO strategi.

Läs mer om våra tjänster

SEO

Vi hjälper dig och ditt företag med löpande sökmotoroptimering för att få upp er webbplats i toppen.

SEM

Med många års erfarenhet så kan vi hjälpa dig och din webbplats att konvertera mer i Google Ads.

Hemsidor

Vi har lång erfarenhet av webbutveckling i form av hemsidor och webbutiker. Vi hjälper er gärna.

Boka oss för ett förutsättningslöst möte om hur du kan vara på topp i Google.